Thứ Ba, Tháng Tám 29th, 2017

 

Dự án full dàn âm thanh đám cưới cho anh Tân Cẩm Giàng Hải Dương

Dự án full dàn âm thanh đám cưới cho anh Tân Cẩm Giàng Hải Dương 1

Dự án full dàn âm thanh đám cưới cho anh Tân Cẩm Giàng Hải Dương Dàn âm thanh đám cưới phục vụ anh tân làm sân khấu rap cưới đã được anh và gia đình hài lòng và bắt đầu triển khai lắp đặt trong tháng 8 này. Cấu hình đưa ra đã được anh chấp thuận và lên dàn âm thanh thử luôn tại cửa hàng. Sau nhiều lần anh đã thử và lựa chọn một số đơn vị chúng tôi vinh dự được anh lựa chọn, tin tưởng