Thứ Bảy, Tháng Mười 7th, 2017

 

Dự án âm thanh hội trường, hội thảo cho Sở Công Thương Nghệ An

dự-án-âm-thanh-hội-trường-sân-khấu-hội-thảo-sở-công-thương-nghệ-an-5

Dự án thi công lắp đặt ÂM THANH HỘI TRƯỜNG SÂN KHẤU, ÂM THANH HỘI THẢO cho sở công thương Nghệ An Rất vinh dự âm thanh nhập khẩu đã được doanh nghiệp cũng như nhà nước tin tưởng trong nhiều năm qua và nhiều công trình nhà nước khác. Tiếp đó với các công trình đã đưa ra lắp đặt sở công thương tỉnh Nghê An đã lựa chọn chúng tôi thiế kế, thi công hạng mục ÂM THANH HỘI THẢO hội trường, âm thanh cho phòng họp. Tên