Thứ Bảy, Tháng Ba 31st, 2018

 

Dự án lắp đặt âm thanh hội thảo, hội nghị trực tuyến sở chỉ huy quân sự Tỉnh Lạng Sơn

Dự án lắp đặt âm thanh hội thảo, hội nghị trực tuyến cho sở chỉ huy quân sự Tỉnh Lạng Sơn Thiết bị âm thanh hội thảo được ban chỉ huy quân sự lựa chọn và lắp đặt đã qua kiểm duyệt của ban kỹ thuật về an ninh quốc phòng. Về với TP Lạng Sơn sau 160 km chúng tôi đã có mặt và lên phương án lắp đặt sao cho chuẩn về âm thanh, chuẩn về mặt kỹ thuật thẩm mỹ cho phòng họp trực tuyến giữa các