Thứ Tư, Tháng Một 2nd, 2019

 

TIÊU CHUẨN HỆ THỐNG ÂM THANH HỘI TRƯỜNG

TIÊU CHUẨN HỆ THỐNG ÂM THANH HỘI TRƯỜNG

Bên cạnh thiết bị chiếu sáng, khả năng xử lý âm thanh cũng góp phần rất lớn tới chất lượng, thành công của hội trường. Hệ thống âm thanh là phụ kiện làm nền cho cả không gian hội trường. Chính vì vậy, cần đảm bảo việc phân bố hệ thống âm thanh hội trường đều, đủ và rộng, tránh sự phân bổ thiếu khoa học gây tình trạng bị khó nghe do hệ thống âm thanh hội trường quá ít, hoặc âm thanh quá chói, quá rè. Để phân