Bàn trộn Mixer Allen-Heath

Bàn trộn Mixer Allen-Heath

==> Hệ thống LOA ÂM TRẦN, hệ thống ÂM THANH HỘI THẢO, DÀN ÂM THANH HỘI TRƯỜNG chuyên nghiệp.