Dự án âm thanh thống báo 2 chiều IP nhà máy TCE Vinadenim hệ thống IP OBT 9800

Dự án âm thanh thống báo 2 chiều IP nhà máy may mặc TCE Vinadeni

Tên dự án: Hệ thống thông báo 2 chiều, phát nhạc, báo giờ hệ thống IP OBT 9800

MUA NHANH FLASH SALE DN KARAOKE!!!

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần TCE VINADENIM

Địa chỉ lắp đặt dự án: Lô 56,57 – KCN Hòa xá – TP Nam Định

Dự án thi công và lắp đặt hệ thống âm thanh IP thông báo 2 chiều đã hoàn thiện sau quãng thời gian khảo sát lên phương án trên bản vẽ được sự đồng tình về phương án và số lượng thiết bị cần lắp đặt cho chủ đầu tư. Chúng tôi bắt đầu tiến hành lắp đặt 3 khu vực xưởng lắp đặt hoàn thành sau 1 tuần lễ cho toàn khu vực là 10m2.

MUA NHANH FLASH SALE DN KARAOKE!!!

Chi tiết mục đích sử dụng của nhà máy là thông báo 2 chiều giữa 3 khu vực với nhau từ trung tâm hoặc các khu vực xưởng với nhau, phát nhạc toàn 3 khu vực hoặc phát nhạc từng khu vực với nhau, báo giờ làm việc theo vùng và nhạc chuông theo ý muốn.

Thiết bị đã lắp đặt tại dự án âm thanh nhà xưởng

  • 4 Bộ định tuyến IP OBT 9928
  • 4 bộ amply công suất OBT 6060, OBT 6650, OBT 7150.
  • 50 loa hộp OBT 583, OBT 584
  • 4 bộ micro cổ ngỗng
  • 4 bộ micro cầm tay không dây
  • Bộ micro thông báo 2 chiều ip OBT 9808

Hình ảnh thực tế 1 số hình ảnh đã lắp đặt và bàn giao thiết bị.

Dự án âm thanh thông báo Vina DENIM Dự án âm thanh thống báo 2 chiều IP nhà máy TCE Vinadenim hệ thống IP OBT 9800 1

Dự án âm thanh thống báo 2 chiều IP nhà máy TCE Vinadenim hệ thống IP OBT 9800 2 Dự án âm thanh thống báo 2 chiều IP nhà máy TCE Vinadenim hệ thống IP OBT 9800 3

MUA NHANH FLASH SALE DN KARAOKE!!!

Dự án âm thanh thống báo 2 chiều IP nhà máy TCE Vinadenim hệ thống IP OBT 9800 4 Dự án âm thanh thống báo 2 chiều IP nhà máy TCE Vinadenim hệ thống IP OBT 9800 5

Dự án âm thanh thống báo 2 chiều IP nhà máy TCE Vinadenim hệ thống IP OBT 9800 6 Dự án âm thanh thống báo 2 chiều IP nhà máy TCE Vinadenim hệ thống IP OBT 9800 7

Dự án âm thanh thống báo 2 chiều IP nhà máy TCE Vinadenim hệ thống IP OBT 9800 8 Dự án âm thanh thống báo 2 chiều IP nhà máy TCE Vinadenim hệ thống IP OBT 9800 9

MUA NHANH FLASH SALE DN KARAOKE!!!

Dự án âm thanh thống báo 2 chiều IP nhà máy TCE Vinadenim hệ thống IP OBT 9800 10 Dự án âm thanh thống báo 2 chiều IP nhà máy TCE Vinadenim hệ thống IP OBT 9800 11

Dự án âm thanh thống báo 2 chiều IP nhà máy TCE Vinadenim hệ thống IP OBT 9800 12 Dự án âm thanh thống báo 2 chiều IP nhà máy TCE Vinadenim hệ thống IP OBT 9800 13

Dự án âm thanh thống báo 2 chiều IP nhà máy TCE Vinadenim hệ thống IP OBT 9800 14

MUA NHANH FLASH SALE DN KARAOKE!!!

 

Chat Zalo
Hotline

0889235298