Hướng dẫn chỉnh phân tần dbx 223s cơ bản

Hướng dẫn chỉnh phân tần dbx 223s cơ bản: Chức năng của crossover

Hướng dẫn chỉnh phân tần dbx 223s cơ bản

MUA NHANH FLASH SALE DN KARAOKE!!!

– Chia các tần số cho các loa tương ứng dan am thanh hoi truong.
Mỗi kênh có các đường:
Mặt sau:
1. Input: để tín hiệu từ mixer hay EQ chuyển đến.
2. Low unbal: dùng để xuất tín hiệu tần số thấp cho loa sub ra ampli dùng dây tín hiệu unbalance.
3. Low bal: dùng để xuất tín hiệu tần số thấp cho loa sub ra ampli dùng dây tín hiệu balance.
4. High unbal: dùng để xuất tín hiệu tần số trung và cao cho loa fullrange ra ampli dùng dây tín hiệu unbalance
5. High bal: dùng để xuất tín hiệu tần số trung và cao cho loa fullrange ra ampli dùng dây tín hiệu balance
Mặt trước:
1. Gain: chỉnh âm lượng đầu vào của tín hiệu từ mixer hay EQ, nút này chỉnh tín hiệu vào đường input.
2. Low: chỉnh âm lượng của tín hiệu ra ampli cho loa sub.
3. High: chỉnh âm lượng của tín hiệu ra ampli cho loa fullrange.
4. Low/High: chỉnh điểm chia tần số giữa tần số cao (ra loa full) và tần số thấp (ra loa sub). Tùy từng loại nhạc, cũng như chất lượng của thiết bị, điểm chia này có thể từ 80Hz – 250Hz.

Hướng dẫn chỉnh phân tần dbx 223s cơ bản: Cách ghép nối cơ bản

Muốn setup 1 cặp full và một cặp sub, cả hai đều cho qua crossover thì chúng ta thao tác rất đơn giản từ mixer vào đầu input của phân tần tiếp theo kết nối chia kênh từ kênh tất cả hai đầu ra là high thì vào cục đẩy của loa san khau full và đầu ra của low vào cục đẩy của loa sub. Tiếp theo ta bỏ hết nút chọn của mặt trước và mặt sau duy nhất ta chỉ chọn nút bật cho tiếng sub thêm trầm hơn. Các bạn tham khảo thêm tại http://amthanhnhapkhau.com.vn

Untitled
Cách điều chỉnh cơ bản thông số cho phân tần 223s

MUA NHANH FLASH SALE DN KARAOKE!!!
Chat Zalo
Hotline

0889235298