Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản trị hệ thống IP OBT 9800

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN TRỊ HỆ THỐNG ÂM THANH IP OBT 9800

Hệ thống âm thanh ip phục vụ cho hệ thống ÂM THANH NHÀ XƯỞNG 2 chiều, âm thanh sân bay, âm thanh công cộng, âm thanh bệnh viện phục vụ thông báo 2 chiều, phát nhạc, hẹn giờ…

MUA NHANH FLASH SALE DN KARAOKE!!!

1. Tổng quan về giao diện hệ thống

hệ thống quản trị IP OBT 9800

Chú thích: Hình ảnh giao diện phần mềm 9800

 • Chức năng hẹn giờ làm việc.
 • Chức năng phát nhạc.
 • Quản lý công suất tín hiệu (Âm lượng).
 • Kiểm tra xem hệ thống đã hoạt động hay không.

2. Tìm hiểu và sử dụng các chức năng của hệ thống

* Các bước sử dụng chức năng hẹn giờ làm việc

MUA NHANH FLASH SALE DN KARAOKE!!!
 • B1. Đầu tiên chúng ta mở giao diện quản lý như hình trên.
 • B2. Kiểm tra hệ thống các thiết bị đã kết nối vào nhau hay chưa ( Nhận biết bằng biểu tượng màu xanh là hoạt động bình thường và ngược lại) xem hình ảnh bên dưới.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản trị hệ thống IP OBT 9800 1

 • B3. Sau khi truy cập hệ thống chúng ta lựa chọn “Timing Program” như hình:

giao diện báo giờ hệ thống ip

 • B4.Truy cập giao diện “Timing Program

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản trị hệ thống IP OBT 9800 2

MUA NHANH FLASH SALE DN KARAOKE!!!
 • B5. Bắt đầu làm việc với giao diện báo giờ hệ thống chúng ta lựa chọn “Add Task”

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản trị hệ thống IP OBT 9800 3

Sau khi lựa chọn Add Task có được giao diện cài đặt giờ như sau:

+ Thay đổi tên báo giờ ( số 1 )

MUA NHANH FLASH SALE DN KARAOKE!!!

+ Lựa chọn bài hát làm nhạc chuông ( Số 2 )

+ Lựa chọn tầng báo giờ làm việc ( Số 3 )

+ Thời gian bắt đầu chuông kêu và ngày báo giờ ( số 4 )

MUA NHANH FLASH SALE DN KARAOKE!!!

+ Thời gian kết thúc nhạc chuông, lựa chọn ngày trong tuần ( Số 5)

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản trị hệ thống IP OBT 9800 4

== Sau khi hoàn thành lựa chọn “Ok” để lưu và kết thú

MUA NHANH FLASH SALE DN KARAOKE!!!

* Các bước cài đặt phát nhạc trên phần mềm

 • Tất cả các bước làm giống 5 bước trên
 • Ở mục số 1 chúng ta đổi tên phát nhạc
 • Số 2 là mục lựa chọn các list bài hát cần phát
 • Sau khi lựa chọn hết bài hát cần phát chúng ta chọn “OK” để kết thúc và lưa.
 • Tiếp theo chúng ta lựa chọn tab phát nhạc (Bước 1 như hình dưới) vừa tạo và lựa chọn “Manual Execute” để phát nhạc (Bước 2 như hình dưới), kết thục chọn (Bước 3) “Manual Stop” như hình dưới.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản trị hệ thống IP OBT 9800 5

 • Chức năng quản lý âm lượng các tầng

Bước 1. Truy cập giao diện ban đầu hệ thống chúng ta lựa chọn như sau.

MUA NHANH FLASH SALE DN KARAOKE!!!

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản trị hệ thống IP OBT 9800 6

Bước 2. Lựa chọn bước như sau.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản trị hệ thống IP OBT 9800 7

MUA NHANH FLASH SALE DN KARAOKE!!!

Bước 1 như hình là lựa chọn các khu vực của tầng để điều chỉnh âm lượng cho phù hợp

Bước 2 là lựa chọn vào giao diện tăng giảm âm lượng.

Bước 3 là lựa chọn khu vực cần điều chỉnh âm lượng

MUA NHANH FLASH SALE DN KARAOKE!!!

Bước 4 là thanh điều khiển âm lượng có các mức từ “ 1- 10” sau đó lựa chọn OK để lưu.

3 Tổng quan micro thông báo chọn vùng OBT 9808

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản trị hệ thống IP OBT 9800 8

Hình ảnh Micro IP OBT 9808

MUA NHANH FLASH SALE DN KARAOKE!!!

Hình ảnh 1: Bộ hệ thống định vị ip tầng 2

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản trị hệ thống IP OBT 9800 9

Hình ảnh 2: Bộ hệ thống định vị ip OBT 9928 tầng 3

MUA NHANH FLASH SALE DN KARAOKE!!!

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản trị hệ thống IP OBT 9800 10

 • Muốn thông báo từng vùng trên micro IP 9808 chúng ta lựa chọn Phím “One Call” nhập ID của từng tầng theo hình ảnh 1 ID là 072 nhà máy, hình ảnh 2 là 069 của tầng 3 nhà máy.
 • Muốn thông báo toàn bộ khu vực với nhau lựa chọn phím “All Call”

Ví dụ minh họa:

Chúng ta muốn thông báo cho tầng 2 chỉ cần thao tác lựa chọn phím one call trên micro IP 9808 nhập ID tầng 2 là 072 và lựa chọn phím Enter để bắt đầu thông báo theo Hình 1 trên. Hoặc thông báo cho tầng 3 thì chúng ta nhập IP tầng 2 là 069 và lựa chọn phím Enter để bắt đầu thông báo.

MUA NHANH FLASH SALE DN KARAOKE!!!

 

Chat Zalo
Hotline

0889235298