âm thanh rạp chiếu phim

 
 

Hệ thống âm thanh rạp chiếu phim chuyên nghiệp

hệ thống âm thanh rạp chiếu phim

Hệ thống âm thanh rạp chiếu phim chuyên nghiệp Hệ thống âm thanh rạp chiếu phim chuyên nghiệp gồm có các thiết bị chính như hệ thống loa cho rạp chiếu phim, amply xem phim, các bộ xử lý âm thanh, máy chiếu, màn chiếu… với những yêu cầu đặc thù riêng. 1. Yêu cầu của hệ thống âm thanh rạp chiếu phim Nói đến hệ thống âm thanh rạp chiếu phim thì có hai yếu tố chính cần quan tâm là loa cho rạp chiếu phim và amply cho