âm thanh xí nghiệp

 
 

Tư vấn lắp đặt hệ thống âm thanh nhà xưởng

Âm thanh thông báo nhà xưởng

Tư vấn lắp đặt hệ thống âm thanh nhà xưởng 1. Vai trò của hệ thống âm thanh thông báo nhà xưởng Một nhà máy, xí nghiệp, xưởng sản xuất thường được xây dựng trong không gian có diện tích lớn, đặc biệt một nhà máy có thể gồm nhiều nhà xưởng khác nhau. Do đó, để truyền tải thông tin điều hành từ ban quản lý, ban giám đốc xuống các công nhân rất cần có một hệ thống âm thanh thông báo nhà xưởng. Hệ thống này có