chuẩn hdmi

 
 

Chuẩn HDMI 2.1 là gì?

Chuẩn HDMI 2.1 là gì?

Chuẩn HDMI 2.1 là gì? Đối với các bộ thu AV (AV Receiver – amply xem phim nghe nhạc) hiện nay thì việc hỗ trợ chuẩn HDMI gần như là điều bắt buộc. Tuy nhiên, hầu hết các mẫu ampli xem phim này chỉ hỗ trợ chuẩn HDMI 1.4 khá cũ hoặc chuẩn HDMI 2.0 (cũng đã được giới thiệu từ 2013). Các thiết bị AV Receiver hàng đầu hiện nay đều hỗ trợ chuẩn HDMI 2.1, đây thực sự là một cánh cổng dẫn đến tương lai độ phân