Tìm hiểu về Driverack PA – Điều chỉnh cơ bản cài đặt DBX Drive Rack Pa, Pa+

Tìm hiểu về Driverack PA – Điều chỉnh cơ bản cài đặt DBX Drive Rack Pa, Pa+

  • > Điều chỉnh cơ bản cài đặt DBX Drive Rack Pa, Pa+ và cách kết nối

 Điều chỉnh cơ bản cài đặt DBX Drive Rack Pa, Pa+

MUA NHANH FLASH SALE DN KARAOKE!!!

1. Kết nối DBX Drive Rack Pa với Mixer theo hình Output: Left,Right trên thiết bị DBX.

2 Phần Output High của Drive Rack Pa ta kết nối cục đẩy công suất của hai loa chính vào Right $ Left  và phần Output Low của Drive Rack Pa kết nối cục đẩy dùng cho loa Sub.

3.Nối dây tín hiệu của hai loa chính vào cục đẩy High, và nối dây tín hiệu của Loa Sub vào cục đẩy Low.

MUA NHANH FLASH SALE DN KARAOKE!!!

Tìm hiểu về Driverack PA và điều chỉnh cơ bản nhất

Chat Zalo
Hotline

0889235298