Thông số kỹ thuật của cục đẩy công suất YAMAHA P 3500S