Xuất xứ của loa liền công suất JBL PRX 725 và ứng dụng của nó