Sử dụng thiết bị âm thanh như thế nào để hiệu quả trong giảng dạy

Việc đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục là tất yếu. Sử dụng thiết bị âm thanh trong giảng dạy đã trở nên vô cùng phổ biến tại các địa điểm dạy và học.

Phương pháp dạy học theo kiểu truyền thống (thầy đọc trò chép) không mang lại hiệu quả cho cả người học và người dạy. Ứng dụng âm thanh trong giảng dạy đem lại hiệu quả và tác động tích cực đến cả người dạy và người học. Giúp cho người học có hứng thú, dễ học, dễ hiểu, dễ nhớ qua đó giúp người dạy chuyển tải nội dung đến người học một cách có hiệu quả nhất. Nhờ vào hiệu ứng âm thanh, hình ảnh động giảng viên có thể giới thiệu các khái niệm, diễn giải một quá trình,… bằng những minh họa trực quan làm cho bài giảng hay hơn, hấp dẫn hơn.

Việc đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục là tất yếu, xuất phát từ đòi hỏi của thực tế khách quan và sự hội nhập trong xu thế phát triển toàn cầu hoá

Phương pháp dạy học theo kiểu truyền thống (thầy đọc trò chép) không mang lại hiệu quả cho cả người học và người dạy; không còn phù hợp trong giai đoạn hiện nay. Việc đổi mới phương pháp chỉ có hiệu quả và tác động tích cực khi giảng viên có kiến thức chuyên môn vững vàng và được trang bị những kỹ năng cần thiết về khả năng thuyết trình, hiểu biết và sử dụng các công cụ hỗ trợ giảng dạy như tin học và các trang thiết bị nghe nhìn. Việc sử dụng các phương tiện nghe nhìn trong giảng dạy giúp cho người học có hứng thú, dễ học, dễ hiểu, dễ nhớ qua đó giúp người dạy chuyển tải nội dung đến người học một cách có hiệu quả nhất. Trên cơ sở khai thác triệt để thế mạnh các phương tiện nghe nhìn như hiệu ứng màu sắc, âm thanh, hình ảnh động giảng viên có thể giới thiệu các khái niệm, diễn giải một quá trình, đặt các câu hỏi… bằng những minh họa trực quan làm cho bài giảng bớt trừu tượng.
Các thiết bị âm thanh phục vụ cho việc giảng dạy hiện nay rất đa dạng như micro, amply, loa, … Các phương tiện này đã góp phần làm cho bài giảng sinh động, tạo nên sự hứng thú và tập trung theo dõi của người học, giảm nhẹ sức lao động của giảng viên trong quá trình giảng dạy.

‌Trong các thiết bị âm thanh cho giảng dạy hiện đại thì thiết bị âm thanh OBT được xem là các thiết bị quan trọng được sử dụng phổ biến để phục vụ cho công tác giảng dạy.
OBT được sử dụng hiệu quả khi thực hành giảng dạy, hỗ trợ âm thanh, phục vụ đặc lực cho việc truyền đạt ý tưởng của giảng viên đến học viên. Thiết bị âm thanh được xem là  cầu nối thông tin giữa giảng viên và học viên. Hiệu quả của quá trình dạy, học phụ thuộc vào việc đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên theo hướng tích cực, trong đó phải biết kết hợp sử dụng linh hoạt các thiết bị âm thanh với các phương tiện khác. Sử dụng thiết bị này giảng viên có thể dễ dàng điều khiển thiết bị âm thanh chỉ bằng các thao tác cơ bản nhất

 

Thông tin Âm thanh nhập khẩu