Kèn trumpet

 
 

Hướng dẫn chọn kèn Trumpet

Hướng dẫn chọn kèn Trumpet

Kèn Trumpet là nhạc cụ thú vị thuộc bè cao trong dàn nhạc. Nó cũng có thể độc diễn giai điệu một bài hát. Bạn sẽ phải cần hơi khoẻ nếu muốn thổi nó.