kiến thức

 
 

Tần số đáp ứng của loa là gì?

Cone (Nón loa) là gì

Tần số đáp ứng của loa là gì? Để có thể hiểu được tần số đáp ứng của loa là gì, chúng ta sẽ tìm hiểu qua về âm thanh và cấu tạo của loa. Từ đó hiểu được tần số đáp ứng của loa và cách lựa chọn loa phù hợp với mục đích nghe nhạc khác nhau. 1. Khái niệm âm thanh Âm thanh là các dao động cơ học của các phân tử, nguyên tử hay các hạt làm nên vật chất và lan truyền trong vật