Thứ Tư, Tháng Năm 17th, 2017

 

Dự án âm thanh hội trường cho trường bồi dưỡng chính trị tỉnh Hưng Yên

Dự án âm thanh hội trường cho trường bồi dưỡng chính trị tỉnh Hưng Yên 1

Dự án âm thanh hội trường cho trường bồi dưỡng chính trị tỉnh Hưng Yên Tên dự án: Dự án âm thanh trường bồi dưỡng chính trị tỉnh Hưng Yên Địa chỉ: Trung tâm Tp Hưng Yên Vừa qua chúng tôi đã thi công lắp đặt cho hệ thống ÂM THANH HỘI TRƯỜNG cho trường học bồi dưỡng chính trị tỉnh Hưng Yên với nhiều năm kinh nghiệm âm thanh chúng tôi đã lên cấu hình hội trường kèm sân khấu cho trường học nhanh chóng và tiến hành vận