Thứ Bảy, Tháng Chín 14th, 2019

 

Red Bull và Shure hợp tác trong SOUNDSCAPES

Red Bull và Shure hợp tác trong SOUNDSCAPES 1

Red Bull và Shure hợp tác trong chiến dịch SOUNDSCAPES ghi lại âm thanh từ các sự kiện thể thao tốc độ cao bằng Bộ kit video MV88 + của Shure