Thứ Bảy, Tháng Chín 14th, 2019

 

Red Bull và Shure hợp tác trong SOUNDSCAPES

Red Bull và Shure hợp tác trong chiến dịch SOUNDSCAPES ghi lại âm thanh từ các sự kiện thể thao tốc độ cao bằng Bộ kit video MV88 + của Shure