Sơ đồ kết nối dàn âm thanh hội trường sân khấu, thông báo, phòng họp

SƠ ĐỒ KẾT NỐI DÀN ÂM THANH của các hạng mục đều gần giống nhau nghĩa là tín hiệu đầu và tín hiệu cuối. Chúng ta xác định được tín hiệu đầu vào ra tín hiệu ra là các loa.

MUA NHANH FLASH SALE DN KARAOKE!!!

Sơ đồ kết nối DÀN ÂM THANH HỘI TRƯỜNG sân khấu, thông báo, phòng họp gồm những gì ?.

Sơ đồ đấu nối hệ thống âm thanh được chúng hiểu là cấp tín hiệu đầu vào tín hiệu đầu ra như Mixer, Amply là tín hiệu đầu vào và tín hiệu đầu ra là loa.

* Sơ đồ kết nối dàn âm thanh hội trường sân khấu

Sơ đồ kết nối dàn âm thanh hội trường sân khấu
Sơ đồ kết nối dàn âm thanh hội trường sân khấu

Thiết bị hội trường gồm các thiết bị loa sub, loa full, Mixer, cục đẩy, EQ, Phân tần. Thì chúng ta kết nối như sau: thiết bị tín hiệu đầu vào là mixer kết nối xuống EQ xuống cục đẩy và kết nối ra loa full và tiếp theo từ mixer cấp tín hiệu xuống phân tần loa loa sub.

* Sơ đồ kết nối dàn âm thanh thông báo

Sơ đồ kết nối dàn âm thanh thông báo
Sơ đồ kết nối dàn âm thanh thông báo

Thiết bị thông báo gồm Amply thông báo, bộ hẹn giờ, micro thông báo, loa thông báo chung ta kết nối: Amply và bộ hẹn giờ, micro là thiết bị đầu vào thiết bị đầu ra là loa thì từ micro chúng ta kết nối xuống bộ hẹn giờ và amply và tín hiệu ra là các loa.

MUA NHANH FLASH SALE DN KARAOKE!!!

* Sơ đồ kết nối dàn ÂM THANH HỘI THẢO, phòng họp.

Thiết bị hội thảo, phòng họp gồm Micro hội thảo, micro phòng họp, bộ điều khiển trung tâm hôi thảo, amply, loa chúng ta kết nối như sau:

  • Âm thanh hội thảo thì từ các micro hội thảo kết nối với nhau vào  bộ điều khiển trung tâm và kết nối sang amply ra các loa.
  • âm thanh phòng họp từ micro phòng họp kết nối sang amply ra các LOA ÂM TRẦN, LOA HỘP.

Chat Zalo
Hotline

0889235298