Amply liền Mixer

Amply liền Mixer được ứng dụng cho các DÀN ÂM THANH HỘI TRƯỜNG, DÀN ÂM THANH SÂN KHẤU, ÂM THANH HỘI THẢO một giải pháp tiết kiệm các thiết bị được tích hợp 2 trong 1. Sản phẩm AHK phân phối thương hiệu trong nước và ngoài nước.