Micro có dây

Micro có dây sử dụng cho các DÀN ÂM THANH KARAOKE | ÂM THANH HỘI THẢO