Cục đẩy công suất Partyhouse

Cục đẩy công suất Partyhouse

Hệ thống LOA ÂM TRẦN nghe nhạc hay, THIẾT BỊ ÂM THANH HỘI TRƯỜNG, DÀN ÂM THANH KARAOKE