Giá loa liền công suất JBL PRX 735 và ứng dụng của nó