Thông số kỹ thuật của cục đẩy công suất YAMAHA PC 9500N