Bàn trộn Mixer

Bàn trộn Mixer bao gồm thương hiệu trong nước và ngoài nước gồm các thương hiệu YAMAHA, soundcraft, Nanomax… được sử dụng rộng rãi thiết bị không thể thiếu trong hệ thống ÂM THANH HỘI TRƯỜNG, ÂM THANH SÂN KHẤU, DÀN ÂM THANH ĐÁM CƯỚI.